Koanal atrezi, cerrahi ve anestezi açısından özellik taşıyan, kafanın ve yüzün gelişim kusuru sonucu gelişen bir durumdur. Geniz açıklığını sağlayan arka iç burun deliği nin tek taraflı veya iki taraflı tam tıkanıklığıdır. Yenidoğanlar doğumu takiben zorunlu olarak nazal solunum yaparlar. Yenidoğan döneminde acil müdahele ile düzeltilmesi gereken ve solunum sıkıntısına yol açabilen bir durum olduğundan uygun şartlarda hava yolunun açılması gereklidir. Uyarıcı olan başlıca belirtisi periyodik olarak morarma ataklarıdır. Koanal atrezi, sık rastlanılmaz. 5000- 8000 doğumda bir izlenir. Kız çocuklarda erkeklerden iki kat daha fazla görülür. Tek taraflı olma sıklığı iki taraflı olma durumuna göre iki kat fazladır. Hızlı tanı ve müdahalenin yetersiz olduğu bazı durumlarda da bu bebekler tanı konulamadan kaybedilebilmektedir. Hastaların %50’sinde eşlik eden doğumsal kusurlar bulunmaktadır. Özellikle de iki taraflı koanal atrezi hayati tehlike yaratabilir. Hastanın yenidoğan yaş grubunda olması, göreceli acil olarak operasyona alınması, özel cerrahi hazırlık gerektirmesi nedeniyle iki taraflı koanal atrezi, anestezik yaklaşım açısından da özellikleri olan bir durumdur. Ağız solunumu, yüz gelişime yanıt olarak dördüncü ila altıncı haftalar arasında öğrenilmektedir. İki taraflı koanal atrezi, sıklıkla doğumdan sonra ortaya çıkan,emme sırasında daha da artan ve ağlamakla azalan solunum sıkıntısı ve siyanoz ile kendini belli eder. Aynı zamanda çocuk uyumaya başladığında ağzını kapamasıyla birlikte solunum sıkıntısı ile başlayan, artan solunumsal eforun ve morarmanın eşlik ettiği ilerleyici solunum yolu tıkanıklığı gelişir. Çocuğun ağzı açıldığında veya ağladığında siyanoz açılır. Ağlarken morarmanın açılma sebebi hava akımının ağız içinden sağlanmasıdır. Çocuklarda sıklıkla olayı alevlendiren faktör beslenmedir. Çocuk aynı anda hem emme hem de soluk alma olayını gerçekleştiremediğinden ilerleyici solunum yolu tıkanıklığı başlar ve bunu izleyerek morarma ve sütün soluk borusuna kaçmasına bağlı boğulmalar görülebilir. Koanal atrezi kulak, kalp ve göz bozuklukları ile birlikte görülebilir.