İnsizyonsuz Otoplasti Tekniği (Kepçe Kulak Operasyonu)

 

          KESİSİZ GİZLİ DİKİŞLE KEPÇE KULAK DÜZELTME

              (İNSİZYONSUZ OTOPLASTİ TEKNİĞİ)

Prof. Dr. Yaşar ÇOKKESER

NCR İnternational Hospital Kulak Burun Boğaz Bölümü, Gaziantep

  Kepçe kulak deformitesi (şekil bozukluğu), yüksek genetik geçişli otozomal dominant geçen ve beyaz ırkta %5 sıklığa sahip bir durumdur. En fazla iki anatomik nedenle ortaya çıkar; birincisi antiheliksin Kulak kıvrımının az gelişmişliği, ikincisi ise kulak yolu girişindeki konkal çukurun dışa doğru aşırı gelişmesidir (Şekil 1).

 

 

 Bozuk olan yapının tedaviden önce tanı ve değerlendirmesi önemlidir (Şekil 1).

Özellikle okul çağındaki çocuklarda psikolojik açıdan önemli sorunlara neden olabilmektedir. 1992’de yapılan bir çalışmada; kepçe kulak cerrahisi uygulanacak hastalarda %10’unun psikiyatri danışmasına ihtiyaç duyulduğu ortaya konmuştur.2
Kepçe kulak şekil bozukluğu birden çok anatomik problemin, bir arada ya da ayrı ayrı bulunmasından oluşabilir. Bu problemlere yönelik çeşitli cerrahi metodlar geliştirilmiştir.

Şekil 2 :  Gizli Çekme Sütürlerinin Atılması Aşamaları

Şekil 3 : Operasyonun Başlangıcında ve Sonundaki Kulaktaki Değişim

     Teknik sadece cilde direkt uygulanan gizli dikişle kulak kıvrımı oluşturulması esasına dayanmaktadır. Bu teknik diğer yöntemlerle kıyaslanmayacak kadar kısa pratik ve hastayı yormadan etkili bir kulak şekil bozukluğu düzeltme işlemidir.
Cerrahi müdahale 15-20 dakika sürmektedir. Genel (Uyutarak) veya (bölgesel iğne ile )lokal anestezi altında ameliyat yapılabilmektedir. Hasta2-3 saat içerisinde taburcu edilebilmektedir. Hasta 2-3gün içerisinde yaşam kalitesini geri yakalayabilmektedir. Dikiş yapıldıktan sonra hasta herhangi bir bandaj veya sargı olmaksızın operasyondan çıkartılabilir.
Kepçe kulak deformitesi, yüzün görünümünde çok büyük değişikliklere yol açtığından önemli bir kozmetik problemdir. Bu nedenle bir çok cerrahi teknik geliştirilmiştir. Ancak hepsinin avantajı kadar uygulama zorlukları ve sıkıntıları da mevcuttur.
Otoplasti sonrası en sık görülen erken problemler yara içinde kan birikmesi (hematom) ve enfeksiyondur. Geç komplikasyonlar ise sütürlerin atması ve hasta tatminsizliğidir. Tekniğimizde sadece iğne ile dikiş yapılıp; diseksiyon yapılmadığından yara içinde kan birikmesi (hematom) riski mevcut değildir. Yine aynı sebeplerden dolayı enfeksiyon sıklığı da çok düşük olacaktır.
Farklı nedenlere bağlı olarak ortaya çıkabilen ve farklı yöntemlerle tedavi edilen kulak kepçesi şekil bozuklarının tümüne halkımız arasında "Kepçe Kulak" denmektedir. Kepçe kulak , görevi dış dünyadaki ses dalgalarının toplanarak orta ve iç kulağa iletilmesini sağlamak olan kulak kepçesinin şekil bozukluğu veya kafa ile yaptığı açının normalden büyük olmasıdır.Kulak kepçesi kıkırdak yapısındadır ve kendine özgü bir şekli vardır. Bu durum insanları çocukluktan itibaren psikolojik olarak etkilemekte ve özellikle çocukluk çağında bu kişilerin ilerideki yaşamlarını da etkileyebilen sosyal problemlere neden olabilmektedir.Çocuklar "Kepçe Kulak" lı olan akranlarına karşı gerçekten çok acımasız olabilmektedir. Bu yüzden bu durum aslında göründüğünden daha büyük bir problemdir.Bana kepçe kulak şikayeti ile başvuran hastalarımdan sıklıkla çocukluk çağında maruz kaldıkları alayları ve ergenlikte yaşadıkları sorunları üzülerek öğreniyorum. Kepçe kulak düzeltme ameliyatları için bu güne kadar bir çok yöntem geliştirilmiş ve sonuçları oldukça iyi ameliyatlardır